۱۳۸۷ اسفند ۵, دوشنبه

سکس گروهی شراره

سلام اسم من شراره است و الان ۲۸ ساله هستم ، ۴ سال قبل ازدواج کردم که بعد از دو سال زندگی مشترک ، کارم با همسرم به طلاق کشیده شد ، خب برای من که یک دختر حشری بودم خیلی سخت بود که بودن شوهر بمونم ، برای همین توی این مدت بعد از طلاق ، فقط با پسر داییم که ۳ سال از من کوچیک تره سکس داشتم ، ولی خاطره ای که میخوام براتون بگم ، یک سکس معمولی با هومن ( پسر داییم ) نیست ، بلکه یک سکس خفن است .همیشه آرزو داشتم که با بیش از یک مرد در سکس داشته باشم ، یعنی دوست داشتم همزمان با دو و یا سه نفر مرد کیر کلفت سکس داشته باشم ، برای همین به هومن سپردم که این دفعه که خواست به خونمون بیاد ، دو تا دیگه از دوستاش رو هم بیاره تا اولین سکس چند نفره رو هم امتحان کنم . از اونجایی که من بهد از طلاق از شوهرم در خونه پدر و مادرم بودم ، نمیشد که یه دفه هومن با دو تا مرد دیگه بیاین تو خونه ، البته خود هومن هر وقت که میخواست میتونست بیاد ، چون بهانه اومدن هومن خونه ما این بود که اون به من کامپیوتر یاد بده ، چون لیسانس کامپیوتر بود و به همین هوا با هم یه حال اساسی میکردیم ، خلاصه مامان و بابام برای سر زدن به خواهرم راهی کرج شدن و حالا دیگه توی خونه تنها شدم ، به هومن زنگ زدم و گفتم که خونمون خالیه و امروز بهترین موقع برای اون سکس چند نفره ، اون هم به من گفت که ساعت پنج بعد از ظهر با ۲ تا از دوستای کیر کلفتش میاد خونه ما .
حال عجیبی داشتم ، چون تا اون روز همچی کاری رو نکرده بودم ، برای همین خودم رو آماده کردم برای این سکس ، اول از همه کس رو به اصطلاح بلوری کردم تا بیشترین لذت رو از من ببرن ، ساعت داشت ۵ میشد ، لباسامو در آوردم و فقط با یک شورت منتظر اومدن هومن و دوستاش شدم . ساعت ۵ و ده دقیقه بود که صدای زنگ در اومد ، در رو باز کردم و همون با دو تا از دوستاش اومدن تو ، من هم تو اتاقم منتظرشون نشستم ، هومن میدونست که من همیشه سکس رو تو اتاق خودم دوست داشتم ، در اتاق رو باز کرد و با دوستاش وارد شدن ،من هم با اون وضعم بلند شدم و با هاشون سلام کردم و هومن گفت : خودتو که آماده کردی ؟
من هم گفتم : آره میخوام امروز جرم بدین . هومن هم گفت : مطمئن باش ، چون کیر کلفت ترین دوستام رو آوردم .
روی تختم نشستم و هومن هم اومد کنارم نشست ، دوستاش هم داشتن ما رو نگاه میکردن ،لابد با خودشون گفتم ، که این هومن چه دختر عمه جنده ای داره ، خلاصه هومن مثل همیشه سینه هامو تو دستاش گرفت ، من هم شروع کردم به مالوندن کیرش از رو شلوار .
دیدم که مالوند کیر از رو شلوار که فایده نداره ، برای همین کمربند شو بازکردم و شلوارشو یه کم کشیدم پایین و کیرشو در آوردم و بدون معطلی تو دهانم بردم ، گرمای کیرش یه حال خوبی بهم داد ، هومن فقط نشسته بود و کاری نمیکرد و من فقط براش ساک میزدم . دو سه دقیقه که ساک زدم ، سرمو بالا آوردم و به دوستای هومن گفتم نکنه شما اومدیم اینجا که فقط ما رو نگاه کنین ، هومن خندش گرفت و به دوستاش گفت که زود باشین دیگه ،اونها هم بدون معطلی لباساشونو در آوردن ، وای چه کیرایی داشتن ، شق شق و بزرگ ، اومدن سراغم . اول هومن روی تخت دراز کشید و من هم از پایین شروع کردم براش ساک زدن ، و یکی از دوستای اون هم اومد و نشست زیر من و شروع کرد به لیس زدن کسم ، اون یکی فقط داشت بدنمون دست مالی میکرد ، هومن بلند شد و جاشو به یکی از دیگه از دوستاش داد و حالا من داشتم برای اون دوستش ساک میزدم و هومن هم اومد پشتم و آروم کیرشو تو کسم کرد ، و بعد شروع کرد به تلمب زدن ، دیگه مثه سگ حشری شده بودم ، و کیر اون پسره رو با حرص و ولع تمام میخوردم ، هومن و هم با شدت داشت منو از کس میکرد ، داشتم دیوونه میشدم که هومن کیرشو در اورد و بعد از چند ثانیه حس کردم که پشتم داغ شد ،سرمو بر کردوندم و دیدم هومن آبش اومده و همه رو ، رو پشتم خالی کرده و بعد شم خودش با دستمال پاک کرد ، هومن رفت یک کنار تا کیرش دوباره شق کنه و اون یکی دوستش اومد و کیرشو با تموم فشار کرد تو کسم ، بد جوری دردم گرفت و آخ بلندی گفتم ، چون کیرش از هومن کلفتر بود ، اون هم شروع کرد به تلمبه زدن ، دیگه ساک زدن رو ول کرده بودم ، لذتی عجیبی داشت ، چشمامو بسته بودم و داشتم با تموم وجود لذت میبردم ، که یک دفه حس کردم یه کیر دیگه رفت تو سوراخ کونم ، با فشار وارد شد ،دادی کشیدم که هومن گفت : مگه خودن نگفتی میخوای جر بخوری ؟
با این که درد فراوونی داشت ، ولی لذت هم داشت ، یه دو سه دقیقه همون جور گشذت ، که هومن اومد و دوستاشو کشید کنار و بعد به من گفت که روی تخت بخوابم ، البته قبلش یکی از اون پسرا اومد و خوابید و من هم به پشت روش خوابیدم ، پاها دادم بالا و اون کیرشو درست گذاشت رو دهانه کونم ، هومن هم اومد این ور تخت و سرمو به طرف بالا کشید و اون یکی دوستش هم ، اومد رو ی من ، و کیرشو گذاشت در دهانه کسم ، و همزمان با هم شروع کردن به گاییدن من ، یکی کیرش تو کونم و اون یکی دیگه هم در کسم ، هومن هم از بالا کیرشو کرد تو دهنم و از اونجایی که سرم به سمت عقب و بالا بود ،میتونست کیرشو تا هر جایی که میخواست تو دهنم بکنه ، و اون هم کیرشو تا جای تخماش کرد تو دهنم که تخماش چسبید به لبام و سریع کیرشو کشید بیرون ، همینکه کشید بیرون سرم بلند کردم و یه جورایی میخواستم هوق بزنم ، که هومن سرم گرفت و کشید پایین ، خنده ای از روی شهوت بهش زدم و اون دوباره کیرشو کرد تو دهنم و این دفعه با دستاشم شروع کرد به بازی کردن با سینه هام ، داشتم با تمام وجود از اون سکس لذت میبردم ، توی جفت سوراخام که دو تا کیر کلفت بود ، کیر هومن هم که تو دهنم بود و سینه هام هم تو دستای هومن ، معنای واقعی سکس اون بود .
دیگه ارضا شده بودم ، اون یکی که کیرش تو کسم بود ، کیرشو در آورد و با دو تا دست رو کیرش کشید و آبش فوران زد روی بدنم ، اون یکی هم که زیرم بود خودشو از زیرم کشید بیرون و اون هم آبشو روی بدنم خالی کرد ، حالا فقط هومن مونده بود کیرشو گرفتم ، و من براش شروع کردم به جلق زدن ، شش هفت بار که دستمو بالا پایی کردم ، آبم هومن هم اومد و اون آبش رو صورتم پاشید و بعد هم کیرشو تو دهنم کردم تا باقی آبشو بخورم ، دیگه نایی برام نمونده بود ،لذت واقعی سکس رو برده بودم و حالا دیگه بی رمق و بیحال بودم ، دیگه نمیتونستم تکون بخورم ، دوستای هومن هم دیگه داشتن لباساشونو تنشون میکردن تا برن ،هومن اومد کنارم و دستمو گرفت و منو نشوند و گفت : امیدوارم که اون لذتی رو که خواستی بودی ببری؟ من هم یک خنده تحویلش دادم ، که یعنی آره از اون چیزی هم که بود بیشتر حال داد ، هومن یک لب ازم گرفت و گفت : شب که تنهایی دوست داری بیام پیشت ؟ من هم بهش گفتم آره ، ولی دیگه دوستاتو نیار . خندید و گفت : شب ساعت ۱۱ میام و تا صبح باهاتم و بعدش با دوستاش رفت .
راستش درسته که خیلی حال داشت ، ولی واقعا روی من فشار آورد و درده عجیبی داشت ، خلاصه این هم یک خاطره از من بود که امید وارم ازش خوشتون آمده باشه .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر